info@vrolijkspel.nl


Ik ben Lizette Aarts, oprichter van Vrolijkspel. Ik ben gediplomeerd en gepassioneerd Spelagoog en moeder van twee kinderen.

Vrolijkspel.nl is ontstaan vanuit mijn betrokkenheid als welzijnswerker in wijken, scholen en (buurt)verenigingen. Hierin bestond de kans om een spelverhuur over te nemen: tijd voor actie; dus trok ik mijn ondernemersschoenen aan. Dit was een mooie start om Vrolijkspel uiteindelijk de mooie diepere laag te geven die het nu heeft! 

Ik kwam er al snel achter dat spel en spelen niet alleen leuk is maar ook van wezenlijk belang voor de sociale, motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarom ben ik de post HBO opleiding tot Spelagoog gaan volgen aan de Hogeschool te Utrecht. In  juni 2018 heb ik hierin mijn diploma behaald. Mijn visie werden steeds duidelijker: Vrolijkspel helpt kinderen en hun ouders vooruit bij hun ontwikkeling, middels spel. Mijn passie werd steeds groter voor spel en workshops voor ouders ontstonden. Vanuit mijn betrokkenheid bij VVE projecten kreeg ik de vraag om ook voor professionals een training rondom spelbegeleiding te ontwikkelen voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  En dat smaakte weer naar meer! Zo heb ik het project Samen Spelen opgezet voor meerdere scholen waarbij interactie middels spel tussen ouders en kind centraal staat. En ik blijf verder ontwikkelen omdat de vraag nog lang niet stopt!

Van 2020-2023 kwam er een andere mooie verdiepende laag bij die zo mooi aansluit bij spel: Ik werd trainer bij SOS kinderen en emoties. Spel en emoties zijn nauw verbonden met elkaar. Een waardevolle samenwerking voor Vrolijkspel! Ik verzorg workshops voor ouders en professionals rondom het thema kinderen leren omgaan met emoties.  Emoties horen erbij. Leer je kind hier al op jonge leeftijd mee om te gaan en ze hebben er hun hele leven profijt van! Dit leren omgaan met emoties kan al op hele jonge leeftijd op een speelse manier. Ik bied ouders graag praktische handvatten aan hoe ze kunnen omgaan met de emoties van hun kind en grenzen kunnen geven aan het gedrag vanuit het gedachtegoed van SOS kinderen en emoties. Sinds 2020 heb ik me ook ondergedompeld in Hoogsensitiviteit bij kinderen en na het behalen van diverse certificaten kan ik ook deze kinderen en hun ouders verder op weg helpen.

Om mijn individuele spelbegeleiding verder te kunnen verdiepen heb ik de training FloorPlay gevolgd en mag ik me vanaf eind 2020 ook FloorPlay begeleider noemen. Deze spelmethode is gericht op het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en op de interactie tussen ouder en kind. Een prachtige aanvulling als het gaat om spelenderwijs contact opbouwen met je kind!

Tenslotte draagt Vrolijkspel het Groene Speelpunt van Nederweert een warm hart toe en heeft aan het begin meegedacht over de vormgeving: hier staat avontuurlijk (risicovol) spelen centraal! Speelplekken worden inzichtelijk gemaakt en er worden avontuurlijke activiteiten georganiseerd. Denk aan een zaklampentocht, levend stratego, vlotbouwen, spel waarbij kinderen volop ervaren en ontdekken wat de natuur hen te bieden heeft. De workshop risicovol spel sluit hier op aan.

Kan ik iets voor jou of jouw kind betekenen? Als ouder of als professional? Mail me dan voor een vrijblijvend gesprek. 

"Vrolijkspel laat kinderen spelen!"