info@vrolijkspel.nl


Ik ben Lizette Aarts, oprichter van Vrolijkspel. Ik ben gediplomeerd en gepassioneerd Spelagoog en moeder van twee kinderen.

Vrolijkspel.nl is ontstaan vanuit mijn betrokkenheid als welzijnswerker (kinderwerk-tienerwerk-jongerenwerk en opbouwwerk) in wijken, scholen en (buurt)verenigingen. Hierin bestond de kans om een spelverhuur over te nemen: Tijd voor actie! Dus trok ik mijn ondernemersschoenen aan. Weken van schuren, schilderen, ontwerpen, ontdekken, ideeën uitwerken gingen vooraf. Ik kon hierin mijn creatieve kant goed laten zien. Vanuit Vrolijkspel.nl verhuur ik sinds 2016 prachtige  spellen! Kijk voor meer onder het kopje 'spelverhuur.


Ik kwam er achter dat spel en spelen niet alleen leuk is maar ook van wezenlijk belang voor de sociale, motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarom ben ik de post HBO opleiding tot Spelagoog gaan volgen aan de Hogeschool te Utrecht. In  juni 2018 heb ik hierin mijn diploma behaald. Hiermee kwam er een diepere dimensie in Vrolijkspel: het belang van spel op de kaart zetten is mijn missie geworden! Vanuit deze missie en passie voor spel zijn workshops ontstaan. Vanuit mijn betrokkenheid bij VVE projecten heb ik op vraag van peuterspeelzalen, een training spelbetrokkenheid ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Deze training wordt inmiddels al door diverse organisaties omarmd en beoordeeld met een 8,9! En dat smaakte weer naar meer!

Hieruit kwamen vragen om workshops te ontwikkelen voor ouders waarbij het samen spelen centraal staat. Het project Samen Spelen is door mij opgezet voor meerdere scholen waarbij ouders grenzen verleggen en vooral de kern van spelen met hun kind ervaren.

Sinds 2020 ben ik ook trainer bij SOS kinderen en emoties. Spel en emoties zijn nauw verbonden. Een waardevolle samenwerking voor Vrolijkspel! Ook hierbij verzorg ik  trainingen & workshops.  Uiteraard neem ik deze kennis ook mee in mijn individuele coaching. Emoties horen erbij. Leer je kind hier al op jonge leeftijd mee om te gaan. Dit kan al op hele jonge leeftijd op een speelse manier. Ik bied ouders graag handvatten aan hoe ze kunnen omgaan met de emoties van hun kind en grenzen kunnen geven aan het gedrag vanuit het gedachtegoed van SOS kinderen en emoties. Sinds 2021 heb ik me  ondergedompeld in Hoogsensitiviteit bij kinderen en de train de trainer gevolgd bij Lea Hendriks zodat ik ook deze kinderen en hun ouders verder op weg kan helpen naar een veerkrachtig leven.

Ik heb mijn spelbegeleiding kunnen verdiepen met de cursus FloorPlay en mag ik me vanaf eind 2020 ook FloorPlay coach noemen. Deze spelmethode is gericht op het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en op de interactie tussen ouder en kind. Een prachtige aanvulling als het gaat om spelenderwijs contact opbouwen met je kind!

Sinds 2021 heeft Vrolijkspel i.s.m. Eigen Houtje het Groene Speelpunt van Nederweert opgericht: hier staat avontuurlijk spelen centraal! Speelplekken worden inzichtelijk gemaakt en er worden avontuurlijke activiteiten georganiseerd. Denk aan een zaklampentocht, levend stratego, spel waarbij kinderen volop ervaren en ontdekken wat de natuur hen te bieden heeft.

Kan ik iets voor jou of jouw kind betekenen? Als ouder of als professional? Mail me dan voor een vrijblijvend gesprek. 

"Vrolijkspel laat kinderen spelen!"