info@vrolijkspel.nl

 Voorwaarden waaronder spelmateriaal van Vrolijkspel.nl wordt verhuurd:

1. Het ophalen en terug brengen van spellen door de klant gebeurt in tijden die altijd in overleg met Vrolijkspel zijn afgesproken.

2. Het huurbedrag kan of contant worden voldaan bij het ophalen of binnen 10 dagen na factuurdatum vermeld op de rekening.

3. Bij het ophalen controleert de huurder of de gehuurde materialen compleet zijn en goed functioneren. Bij het terugbrengen van gehuurde materialen doet Vrolijkspel.nl een dergelijke controle. Pas als na deze controle blijkt dat er geen schade is aan of vermissing van het gehuurde, is de overeenkomst afgesloten. Eventuele ontbrekende materialen en/of schade wordt bij de huurder in rekening gebracht tegen nieuwwaarde, dan wel kosten van de reparatie.

4.Verhuur geschiedt uitsluitend aan de contactpersoon. Indien Vrolijkspel.nl dit verlangt is deze verplicht zich te legitimeren.

5. De contactpersoon is geheel verantwoordelijk voor:

- het in goede staat houden van het gehuurde;

- het op de juiste wijze (doen) vervoeren, opslaan en gebruiken hiervan;

- het schoon terug bezorgen van gehuurde materialen; wanneer de materialen naar oordeel van Vrolijkspel.nl niet of onvoldoende schoon worden teruggebracht, worden extra kosten (5 euro) in rekening gebracht;

-het binnen de overeengekomen tijd retour (doen) bezorgen, indien gehuurde niet op afgesproken tijdstip wordt terug bezorgd, worden extra huurkosten (2,50 euro per spel per dag) in rekening gebracht;

-het binnen de overeengekomen tijd betalen van al hetgeen verschuldigd is, mocht dit niet reeds vooraf zijn gedaan.

6.Wanneer  iets niet in orde is, kapot of ontbreekt, wordt verwacht dat de huurder dit terstond of uiterlijk bij terugbezorgen rapporteert aan Vrolijkspel.nl. De volgende huurder rekent immers op compleet en goedwerkende materialen.

7. De huurbedragen zijn voordelig; prijzen zijn per verhuurmoment en niet per dag! Je kunt een spel maximaal 1 week huren.

8. Verhuurcontracten kunnen tot uiterlijk 7 dagen van tevoren worden geannuleerd. Bij annulering na deze datum worden de verschuldigde bedragen toch in rekening gebracht.

9. Bij nalatigheid van een ander houdt Vrolijkspel.nl zich het recht voor aan de betreffende contactpersoon of organisatie geen materialen meer te verhuren.

10. Vrolijkspel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel door welk ongeval dan ook, toegebracht aan de gebruiker en/of diens toegelaten personen voor, tijdens of na het gebruik van het gehuurde of tijdens het vervoer daarvan.

11. Materialen dienen tijdig te worden gereserveerd. Vrolijkspel.nl zorgt ervoor dat spullen op afgesproken tijdstip klaar staan; echter indien een andere huurder de materialen niet tijdig of niet goed functionerend terug brengt, kan het zijn dat de gereserveerde materialen niet beschikbaar zijn. Vrolijkspel.nl kan derhalve geen garanties bieden dat de gereserveerde materialen beschikbaar zijn. Wel wordt met u dan gezocht naar alternatieven binnen onze mogelijkheden.

12.Per 1 januari 2020 is Vrolijkspel vrijgesteld van btw.