info@vrolijkspel.nl


Kinderen leren door te spelen. Spel stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Als kinderen moeilijk tot spel komen, kan dit grote gevolgen hebben voor de algehele ontwikkeling. Zo kan het zijn dat je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Al pratend kom je niet verder. Vaak kunnen kinderen nog niet zo goed aangeven wat hen bezig houdt, wat hen dwars zit. Spel is de taal van het kind. 

Spelbegeleiding is dan een goed middel om hiermee aan de slag te gaan.

Veel gestelde vragen die ik tegenkom zijn:

  • Mijn kind kan zijn concentratie nooit lang vasthouden in het spel, hoe kan ik hiermee omgaan?
  • Mijn kind heeft geen interesse in speelgoed, wat kan ik doen?
  • Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen. Kan ik helpen?
  • Mijn kind vraag steeds aandacht van mij tijdens het spelen. Hoe kan ik zelfstandig spelen bevorderen?
  • Mijn kind speelt steeds hetzelfde, is dit normaal?
  • Mijn kind gooit alleen maar met speelgoed, hoe kan ik dit stoppen?
  • Mijn kind krijgt vaak ruzie als het samenspeelt, hoe kan ik dit voorkomen?


Werkwijze:

Spelbegeleiding is een methodische vorm van hulp. Door te spelen met het kind stimuleer ik de spelontwikkeling van het kind. Met het doel om het spelplezier te vergroten en spelenderwijs de ontwikkeling verder te stimuleren en/of hiaten/moeilijkheden te tackelen.  Er zal altijd eerst een gratis intake gesprek plaatsvinden. Samen bekijken we of spelbegeleiding een goede optie zou zijn voor jou kind. Als we samen besloten hebben onze schouders hier onder te zetten zal ik eerst een spelobservatie plannen, al of niet met ouder erbij. Hierbij wordt er gekeken naar de spelontwikkeling van het kind en soms is er extra informatie nodig. Ik werk, bij voorkeur, op locatie bij u thuis. In een voor zijn gevoel veilige omgeving leert een kind immers het meest. Na het intakegesprek en de spelobservatie maak ik een plan van aanpak. Hierna worden de spelsessies met het kind ingepland. Ouderbetrokkenheid is van groot belang in deze begeleiding. We bespreken samen de ontwikkeling en bekijken hoe we van daaruit steeds hoe we verder gaan.

Over het algemeen zijn er minimaal 5 en maximaal 15 spelsessies nodig, afhankelijk van de vooruitgang.

Spelbegeleiding kan aangevraagd worden door ouders, scholen, kinderdagcentra en andere instanties. Spelbegeleiding  kan vergoed worden door middel van PGB of uit eigen middelen van ouders, scholen, enz. Loopt u kind vast en/of wilt u meer informatie over hoe spel wellicht uw kind verder kan helpen? Mail dan voor een gratis intake.