info@vrolijkspel.nl

Momenteel zijn er bij Vrolijkspel 2 trainingen te volgen te weten : Training spelbetrokkenheid en Training SOS kinderen en emoties.

Vrolijkspel verzorgt de trainingen op maat n.a.v uw vraag, op lokatie. Maatwerk trainingen beginnen altijd met een intake. Neem dus contact op met  info@vrolijkspel.nl of bel  naar 06-43099837. Samen bespreken we de inhoud en vorm van de training.

  • Training Spelbetrokkenheid.

De training is ontwikkeld voor professionals en staat in het teken van spelbetrokkenheid bij het jonge kind en hiermee erg geschikt voor pm'ers in de kinderopvang, peuterspeelzalen maar zeker ook voor kleuterleerkrachten. Het doel bij deze training is om houding en vaardigheden van de pedagogisch medewerker/leerkracht op het gebied van spelbetrokkenheid te vergroten. Daarnaast worden er handvatten geboden om de interactie te stimuleren middels spel tussen kind en pedagogisch medewerker.

De opzet bestaat uit observaties middels video-opnames waarvoor ik een aantal keren op lokatie kom filmen, hierna volgen reflecties in teamverband op het film materiaal, praktijkoefeningen en samen aan de slag, gecombineerd met de nodige theorie. De training wordt dan vervolgd met coaching on the job door mij, gemiddeld 3-4 keer. Tenslotte is er nog een terugkoppelingsmoment met de deelnemers in groepsverband.

De training wordt gewaardeerd door deelnemers met een 8,3!

Mooie recensies van deelnemende pedagogisch medewerkers zoals: "Fijne aanwezigheid tijdens observeren", "laagdrempelig gebracht", "Fijne trainer", "Zeer leerzame informatie", "Peuters reageerden op Lizette alsof ze al jaren mee speelde met hen" tot "De reflectiemomenten zijn enorm waardevol voor ons handelen geweest"!  • 2-daagse training SOS kinderen en emoties.

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen. Hun emoties leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Je zou graag leren hoe je daar stabiel en positief mee om kan gaan. Bij sommige kinderen krijg je het gevoel dat je ze niet goed kunt peilen of kunt bereiken. Als je maar de juiste snaar kon raken… Het kind zou zich zo veel beter kunnen ontwikkelen als het weet dat jij hem of haar begrijpt. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

De 2-daagse basistraining biedt concrete tips en handvatten waarmee je jouw vaardigheden ontwikkelt in het omgaan met en begeleiden van kinderen en hun emoties.

Ook als je te maken hebt met de begeleiding van ouders bij de opvoeding van hun kind is deze training uitermate geschikt. Je kunt de ouders hierna psycho-educatie over emoties én praktische tools bieden om de omgang met hun kind te verbeteren. Ouders ervaren direct resultaat.

Workshops.

De workshops zijn vooral praktisch van aard en ontwikkeld voor ouders, opvoeders of mensen werkzaam met het jonge kind (0-7 jaar). Een workshop kan in overleg op een ochtend, middag of avond worden gegeven, op locatie. Momenteel zijn er twee workshops te volgen rondom spel en twee rondom kinderen en emoties.

Geef bij de aanvraag via het contactformulier aan voor welke workshop u zich graag wilt aanmelden. Vereiste doorgang voor workshops zijn minimaal 4, maximaal 10 deelnemers (Aanmelden voor workshops kan via het contactformulier onder het tabblad Contact).

  • "De kracht van spel" Inhoud is gericht op het belang van spel. In deze workshop wordt ingezoomd op wat spelen voor effect heeft op de ontwikkeling van het jonge kind. Hoe kan de opvoeder hier een stimulerende rol in hebben. Bewustwording en inzichten staan centraal.
  • "Spel =  de taal van het kind". Inhoud van deze workshop is gericht op interactie tijdens het spel en de kracht van samenspelen op taalstimulering (VVE).
  • Introductie workshop SOS kinderen en emoties.  Het motto van deze workshop is: kinderen moeten nog leren omgaan met emoties en hebben jou daarbij nodig. Deelnemers gaan naar huis met eye-openers en diverse concrete handvaten.
  • 3-delige workshop SOS kinderen en emoties.  Deze workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur en hier wordt nader ingegaan op de lastige basisemoties boos, angst en verdriet; Alledaagse emoties die regelmatig zorgen voor vervelend of ongewenst gedrag en machteloosheid in het opvoeden.  


Wil je meer informatie neem dan gerust contact met mij op! 


Gastlessen

Om kennis over spel in het beroepsveld te verbreden is het ook mogelijk om mij als gastdocent te boeken. Afhankelijk van het leerjaar en niveau onderwijs wordt deze les afgestemd met betreffende docent.